Toekenning KWF/Alpe d’Huzes subsidie aan het project SOURCE

(Stimulating evidence based, personalized and tailored information provision to improve decision making after oesophageal cancer diagnosis)

Het project  Stimulating evidence based, personalized and tailored information provision to improve decision making after oesophageal cancer diagnosis, kortweg SOURCE, beoogt patiënten met slokdarmkanker beter te voorzien van informatie over hun kansen op overleving, bijwerkingen van de behandeling en kwaliteit van leven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beschikbare data uit de wetenschappelijke literatuur als ook van de prospectieve dataverzameling in het kader van het DUCG project POCOP.

Ter ondersteuning van de informatievoorziening door zorgverleners aan  patiënten zal in SOURCE een internetapplicatie worden ontwikkeld waarin de informatie over  kansen op overleving, bijwerkingen van de behandeling en kwaliteit van leven wordt samengevat. Daarnaast wordt een training voor artsen ontwikkeld om de informatie op maat met een patiënt te delen. Hierdoor zullen patiënten met slokdarmkanker beter worden ondersteund en wordt het hen mogelijk gemaakt mee te beslissen over hun behandeltraject in zoverre zij dat wensen. Goed geïnformeerde beslissingen die beter aansluiten bij de wensen van de patiënt leiden tot meer tevredenheid en welbevinden. Onderzoek wijst bovendien uit dat patiënten die goed geïnformeerd zijn zich minder zorgen maken en minder angstig of somber zijn. De aanpak in dit project kan dienen als model voor patiënten met andere vormen van kanker.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, prof. dr Hanneke W.M. van Laarhoven: h.vanlaarhoven@amc.uva.nl

Zie ook POCOP

© 2015 DUCG