Het 2e multidisciplinaire DUCG symposium 

Geachte collega,

Wij nodigen u van harte uit voor het 2e multidisciplinaire symposium van de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG). Wij hebben geprobeerd om een zo gevarieerd en breed mogelijk programma samen te stellen voor ieder specialisme, wat een weerslag geeft van de klinische dilemma’s in de diagnostiek en behandeling van zowel maag- als slokdarmkanker.

Het DUCG symposium zal starten met de vraag of dat de door ons geleverde Upper GI zorg werkelijk aan het verbeteren is in Nederland. Daarna zullen dillemma’s in de stagering en diagnostiek van vroegcarcinomen aan de orde komen. Perioperatieve therapie is tegenwoordig de voorkeursbehandeling, maar is het werkelijk bij iedereen nodig? Wat zijn de indicaties voor postoperatieve chemoradiotherapie na een maagresectie? En is er sprake van een toename in postoperatieve complicaties door deze intensieve voorbehandeling? Dit zijn dilemma’s die ons dagelijks bezig houden.

Voor de lunch zal een keynote lecture worden verzorgd door Krishna Moorthy en Venetia Wynter-Blyth uit het Imperial College te London die ons deelgenoot maken van hun perioperatief optimalisatie programma. Door patienten meer zelfeffectiviteit te geven hebben zij opmerkelijke resultaten geboekt.

Na de lunch zullen behandelings dilemma’s zoals chirurgie of definitieve chemoradiatie bij ouderen of het verrichten van een metasectomie worden besproken. Anna Dorothea Wagner van het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois te Lausanne is bereid gevonden om het dilemma “kunnen we zonder epirubicine in de systemische behandeling van maag- en slokdarmkanker” te bespreken. Als laatste zullen de POCOP en DUCA resultaten van 2016 worden besproken en zullen nieuwe en een update van lopende trials aan u worden voorgelegd.

Het symposium is bedoeld voor MDL-artsen, medisch oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, assistenten-in-opleiding, (arts-) onderzoekers en verpleegkundig specialisten, maar bovenal voor allen die geïnteresseerd zijn in de behandeling van maag- als slokdarmkanker. Met uitzondering van de sessies met buitenlandse sprekers zal het symposium in de Nederlands taal worden verzorgd. De sessies zullen een interactief karakter hebben met aandacht voor discussies tussen sprekers en toehoorders.

Wij hopen van harte u allen te mogen verwelkomen op donderdag 6 juli 2017 in Utrecht!

Namens het bestuur van de DUCG,
Grard Nieuwenhuijzen
Marije Slingerland
Manon Spaander

Klik hier voor meer informatie over het symposium-programma, de locatie en accreditatie

 

Inschrijven voor het 2e multidisciplinaire DUCG symposium kan via deze link
© 2015 DUCG