De start van het POCOP project

Het POCOP project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten gericht op slokdarm- en maagkanker. 

Het doel van het project is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren.

POCOP werkt binnen het 3P initiatief samen met PACAP (pancreas registratie, biobank) en PLCRC (colorectale registratie, biobank) binnen het 3P initiatief.

Met trots kan de DUCG mededelen dat POCOP eind 2015 officieel is gestart!

 

 

Zie ook: 

PLCRC: http://plcrc.nl/
PACAP: http://dpcg.nl/projecten/pacap.html

 


© 2015 DUCG