POCOP 

Het POCOP project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten gericht op slokdarm- en maagkanker. 

Het doel van het project is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren.

Voor actuele gegevens omtrent de patienteninclusie, deelnemende centra en het studieprotocol, zie www.pocop.nl 

Design

POCOP is een multi-center prospectieve observationele cohort studie. Alle patiënten die starten met een behandeltraject voor invasieve slokdarm- of maagkanker komen in aanmerking voor deelname. Data omtrent de patiënt, tumor en behandeling worden verzameld in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In samenwerking met PROFIEL kunnen patiënten een driemaandelijkse vragenlijst ontvangen gericht op kwaliteit van leven (http://www.profielstudie.nl). 

Patiënten kunnen separaat toestemming geven voor de volgende onderdelen:
- Het ontvangen van vragenlijsten over kwaliteit van leven
- Om benaderd te worden voor toekomstig onderzoek

POCOP doelt op

- Het faciliteren van accurate data gericht op behandelingsgerelateerde-,  klinische-,  en patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse praktijk
- Het faciliteren van een continue infrastructuur voor een verscheidenheid aan onderzoeksinitiatieven, zoals biologische en (epi)genetisch onderzoek, epidemiologisch onderzoek, kosteneffectiviteit studies, observationele en (klinische-) interventie-studies in een geselecteerde populatie

Voor vragen of interesse in deelname met uw medisch centrum: pocop@ducg.nl 

 

 

© 2015 DUCG