Publicatie van de opzet van de Parel Oesofagus-maag in Diseases of the Esophagus

In het tijdschrift Diseases of the Esophagus wordt de opzet van de Oesofaus-maag parel beschreven (Dis Esophagus. 2015 Mar 30. doi: 10.1111/dote.12347). De Oesofagus-maag parel beoogt een infrastructuur te ontwikkelen voor de verzameling van tumorweefsel en bloedwaarmee onderzoek naar de oorzaak en prognose als ook naar de verbetering van de behandeling van slokdarm en maagkanker kan worden gedaan. Hiertoe zijn ‘standard operating procedures’ ontwikkeld voor alle participerende centra. De Parel is, na goedkeuring door de Medisch Ethische Commissie in oktober 2014 gestart en het streven is om 300 patiënten per jaar te includeren.

Meer informatie:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25824294
http://www.parelsnoer.org/page/De-Parels/Oesofagus-Maag-tumoren

© 2015 DUCG