Nieuwe onderzoeksvoorstellen prospectieve studies 

Voor het indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen voor prospectieve studies, dient u het volgende document te downloaden: Template onderzoeksvoorstel DUCG studies

Ingevulde documenten kunnen ingediend worden door te mailen naar projectaanvraag@ducg.nl

Na goedkeuring door de wetenschappelijk commissie wordt u uitgenodigd om uw studievoorstel te presenteren op de eerstvolgende DUCG vergadering. Ingevulde documenten dient u uiterlijk 6 weken voor een DUCG vergadering in te dienen om op deze vergadering te worden uitgenodigd om het studievoorstel te presenteren.

Het (aangepaste) aanvraagformulier en de powerpointpresentatie dienen uiterlijk 1 week tevoren gemaild te worden aan de secretaris van de DUCG (secretaris@ducg.nl). Na goedkeuring wordt het aanvraagformulier op de DUCG site geplaatst onder Goedgekeurde aanvragen

U kunt op deze pagina de datums vinden voor de volgende geplande DUCG vergaderingen.

© 2015 DUCG