Nieuwe onderzoeksinitiatieven 

Voor het indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen, dient u het volgende document te downloaden: 

Download hier het Template onderzoeksvoorstel DUCG studies

Ingevulde documenten kunnen ingediend worden door te mailen naar projectaanvraag@ducg.nl

Na goedkeuring door de wetenschappelijk commissie wordt u uitgenodigd om uw studievoorstel te presenteren op de eerstvolgende DUCG vergadering. Ingevulde documenten dient u uiterlijk 8 weken voor een DUCG vergadering in te dienen om op deze vergadering te worden uitgenodigd om het studievoorstel te presenteren.

De documenten zullen op de DUCG site worden geplaatst onder Aanvragen onder beoordeling.

Het (aangepaste) aanvraagformulier en de powerpointpresentatie dienen uiterlijk 1 week tevoren gemaild te worden aan de secretaris van de DUCG (secretaris@ducg.nl). Na goedkeuring wordt het aanvraagformulier op de DUCG site geplaatst onder Goedgekeurde aanvragen

U kunt op deze pagina de datums vinden voor de volgende geplande DUCG vergaderingen.

© 2015 DUCG