Onderzoeksgegevens aanvragen 

Voor het aanvragen van onderzoeksgegevens uit het Slokdarm-maagkanker Register, dient u de volgende documenten te gebruiken:

1. Het Template onderzoeksvoorstel Slokdarm-maagregister 
2. Het Aanvraagformulier gegevensverstrekking NKR te bereiken via de site van IKNL (zie hiervoor de toelichting aanvullende procedure wetenschappelijke toetsing). 

Ingevulde documenten kunnen ingediend worden door te mailen naar projectaanvraag@ducg.nl en gegevensaanvraag@iknl.nl

Na goedkeuring door de wetenschappelijk commissie wordt u uitgenodigd om uw studievoorstel te presenteren op de eerstvolgende DUCG vergadering. Ingevulde documenten dient u uiterlijk 8 weken voor een DUCG vergadering in te dienen om op deze vergadering te worden uitgenodigd om het studievoorstel te presenteren.

De documenten zullen op de DUCG site worden geplaatst onder Aanvragen onder beoordeling.

Het (aangepaste) aanvraagformulier en de powerpointpresentatie dienen uiterlijk 1 week tevoren gemaild te worden aan de secretaris van de DUCG (secretaris@ducg.nl). Na goedkeuring wordt het aanvraagformulier op de DUCG site geplaatst onder Goedgekeurde aanvragen

U kunt op deze pagina de datums vinden voor de volgende geplande DUCG vergaderingen.

 

© 2015 DUCG