Aanvragen retrospectieve data 

Voor het aanvragen van retrospectieve onderzoeksgegevens uit het Slokdarm- en Maagkanker Register (data vanuit de Nederlandse kankerregistratie (NKR) en/of POCOP), dient u de volgende documenten te gebruiken:

1. Het Template onderzoeksvoorstel Slokdarm-maagregister 
2. Het Aanvraagformulier gegevensverstrekking NKR te bereiken via de site van IKNL (zie hiervoor de toelichting aanvullende procedure wetenschappelijke toetsing). 

Ingevulde documenten kunnen ingediend worden door te mailen naar projectaanvraag@ducg.nl en gegevensaanvraag@iknl.nl

Afhankelijk van het oordeel van de WSC kunnen gegevensaanvragen voor retrospectieve data direct goedgekeurd worden door de WSC of geagendeerd worden voor presentatie op de eerstvolgende wetenschappelijke vergadering van de DUCG.

Indien wordt u uitgenodigd om uw studievoorstel te presenteren op de eerstvolgende DUCG vergadering, dient het (aangepaste) aanvraagformulier en de powerpointpresentatie dienen uiterlijk 1 week tevoren gemaild te worden aan de secretaris van de DUCG (secretaris@ducg.nl). Na goedkeuring wordt het aanvraagformulier op de DUCG site geplaatst onder Goedgekeurde aanvragen

U kunt op deze pagina de datums vinden voor de volgende geplande DUCG vergaderingen.

Voor vragen of onduidelijkheden rondom deze procedure kunt u contact opnemen via: projectaanvraag@ducg.nl

© 2015 DUCG