De volgende wetenschappelijke bijeenkomst van de DUCG zal plaatsvinden op dinsdag 19 september 2023 van 19.00-21.00 uur. Inloop vanaf 18.15 uur met buffet. Locatie: Beatrixgebouw Utrecht. 


NIEUWS EN PUBLICATIES

Een DUCG themabijeenkomst op 31 mei 2022 over locoregionaal recidief na in opzet curatieve behandeling van slokdarm- en junctietumoren.

Tijdens deze themabijeenkomst is gesproken over een goede afbakening en definitie. Ook werd er gesproken over de beste behandelingsopties en hoe hier meer inzicht in te verkrijgen. Gekeken wordt aan het opzetten van een expert panel en/of het doen van een retrospectief onderzoek. Een voorbereidingsgroep gaat naar de diverse suggesties kijken en dit verder uitwerken.

Rapport slokdarm – maag

In een mooie samenwerking tussen DUCG, DUCA, POCOP, patiëntenorganisatie SPKS en IKNL is het rapport ‘slokdarm- en maagkanker in Nederland’ uitgebracht. Dit geeft een overzicht van het vóórkomen, de behandeling en overleving van slokdarm- en maagkanker in Nederland van de afgelopen decennia, met een focus op de meest recente periode. De analyses zijn zowel op data van de NKR als data van de kwaliteitsregistratie DUCA gebaseerd. Op iknl/slokdarm-en-maagkanker zijn de highlights van het rapport na te lezen, het rapport te downloaden en zijn alle figuren van het rapport, zowel Nederlands- als Engelstalig, te downloaden voor bijvoorbeeld gebruik in presentaties.

Online webinar 8 september jl.

Jessie A. Elliot, oncologisch chirurg in Dublin en betrokken bij de ENSURE studie en Jan Willem Dekker, oncologisch chirurg in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft gaven een pro- en contra lezing. Een geslaagde meeting met een levendige discussie over het wel of niet intensief vervolgen van patiënten na een in opzet curatieve behandeling voor slokdarmkanker.

Nieuw bestuur DUCG

2020 was het jaar van de bestuurswisseling. Afscheid genomen werd van Nicole van Grieken, Hanneke van Laarhoven, Grard Nieuwenhuijzen, Tom Rozema, Johanna van Sandick en Peter Siersema. Nieuw in het bestuur zijn gekomen Nadia Haj Mohammad, Paul Jeene, Bas Wijnhoven, Sybren Meijer, Bas Weusten, Ewout van Kouwenhoven.

Website DUCG vernieuwd

Diverse aspecten van de DUCG website zijn aangepast en overzichtelijk gemaakt. Zoals bijvoorbeeld werkwijze van de wetenschappelijke commissie, lees hierover meer bij onderzoek.


2e Studieavond DUCG 2023 op woensdag 31 mei a.s.

De wetenschappelijke bijeenkomsten 2023 van de DUCG vinden plaats op woensdag 15 maart 2023, woensdag 31 mei 2023, dinsdag 19 september 2023 en woensdag 29 november 2023.

Locatie: Beatrixgebouw Utrecht (15 maart 2023) en afwisselend digitaal (31 mei 2023).

De wetenschappelijke bijeenkomsten 2022 van de DUCG vinden plaats op dinsdag 15 maart 2022, dinsdag 31 mei 2022, woensdag 7 september 2022 en woensdag 23 november 2022.

Locatie: nog niet bekend (onder voorbehoud van geldende regels rond COVID-19).

Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen rond COVID-19 zijn de studieavonden tot nader orde digitaal van 20.00-21.30 uur.

Save the date 5 D’s 2022

Het 5e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres vindt plaats op dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni 2022 in de Heerlickheijd van Ermelo. Meer informatie over het congres op 5D’s

Studie Update?

Voor artsen en onderzoekers van DUCG studies en projecten

Updates over DUCG projecten en onderzoeken kunnen op deze website worden weergeven. Heeft u een nieuwe publicatie? Wilt u nieuws delen over lopende of afgeronde projecten? Laat het ons weten!


Lopende prospectieve studies

CRITICS-2

A multicentre randomised phase II trial of neosurgery vs. neo-adjuvant chemotherapy followed by adjuvant chemotherapy and subsequent chemoradiotherapy followed by surgery vs. neo-adjuvant chemoradiotherapy followed by surgery in resectable gastric cancer Meer informatie

INNOVATION

Neoadjuvant Study Using Trastuzumab or Trastuzumab With Pertuzumab in Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma Meer informatie

LyRICX

Gerandomiseerde studie naar 1e lijns systemische behandeling gemetastaseerd oesophagus- en maagcarcinoom Meer informatie

OMEGA

Omentectomy in Radical Gastrectomy for Gastric Cancer Meer informatie

PERISCOPE-2

Treatment of PERItoneal dissemination in Stomach Cancer patients with cytOreductive surgery and hyperthermic intraPEritoneal chemotherapy Meer informatie

POCOP

Prospective Observational Cohort study of Oesophageal-gastric cancer Patients Meer informatie

PRIDE

Preoperative image-guided identification of response to neoadjuvant chemoradiotherapy in esophageal cancer Meer informatie

SOURCE trial

Stimulating evidence based, personalized and tailored information provision to improve decision making after Oesophageal CancEr diagnosis Meer informatie

TIGER

Distribution of lymph node metastases in esophageal carcinoma Meer informatie

TAPESTRY

TGF-β And PD-L1 inhibition with Bintrafusp alfa in Esophageal Squamous Cell carcinoma combined with chemoradiation TheRapY Meer informatie

INTERACT

Intraperitoneale chemotherapie bij irresectabel peritoneaal gem. maagcarcinoom Meer informatie

AuspiCiOus

Anti-PD-1, Capecitabine, and Oxaliplatin for the first-line treatment of dMMR esophagogastric cancer (AuspiCiOus-dMMR): a proof-of-principle Meer informatie

SANO

Actieve surveillance vs. standaard resectie bij patiënten met een klinisch complete respons na nCRT voor oesophaguscarcinoom Meer informatie


© 2015 DUCG